Secretaris gezocht - Modelfiguren

Nederlandse Stichting voor Modelfiguren

Ga naar de inhoud
Actueel 2017
Secretaris gezocht!

De NSM groeit de afgelopen tijd. Het aantal leden neemt toe en ook het aantal activiteiten. Om alles georganiseerd te krijgen zijn we op zoek naar een vrijwilliger die de taak van secretaris op zijn of haar schouders wil nemen.

Wat betekent het secretarisschap bij de NSM?

Dat je onze bestuursvergaderingen die 3 of 4 keer per jaar in Utrecht worden gehouden bijwoont en daarvan de actielijst opstelt en bewaakt.
Meehelpt bij de voorbereidingen van onze workshops en de ledenbijeenkomsten. .  
Correspondentie afhandelt en met diverse andere clubs en ook musea contacten legt en onderhoudt.

De hoeveelheid uren die je aan de NSM kwijt brengt zal de ene maand wat meer zijn dan de andere maand. Totaal moet je denken aan enkele uren per maand.

Vind je het leuk om mee te draaien in een stichting die langzaam weer uit de anonimiteit komt, nieuwe activiteiten wil opzetten en kun je redelijk organiseren? Neem dan contact op via info@modelfiguren.nl Onze voorzitter Bert Elbertse neemt dan z.s.m. Weer contact met jou op.
Geef je op voor onze nieuwsbrief
Terug naar de inhoud