Home

Nederlandse Stichting voor Modelfiguren

Home Over ons Nieuws Figuren Tips Shop Producenten Contact
Engels Duits Frans

English  Français   Deutsch

Producenten

Hersteller/Manufacturers/Fabricants  

Er zijn zeer veel producenten van allerlei figuren. Wij beperken ons op deze website tot producenten van modelfiguren, platte figuren en Speelgoed of zogenaamde Toy-figuren,

Het verschil is snel duidelijk: modelfiguren moeten meestal in elkaar worden gezet en zelf geschilderd maar zijn altijd ‘rond’. Dat geldt niet voor de platte figuren. Kunnen meestal ook onbeschilderd worden gekocht maar zijn dus plat. De Toy-figuren zijn vaak al geschilderd en waren de figuren waar vooral vroeger mee werd gespeeld. Nu zijn het verzamelaarsobjecten en worden ook voor die doelstelling gemaakt.There are many manufacturers of all kind of modelsoldiers. We limit ourselves on this website to manufacturers of model-, flat and toy soldiers. The difference is clear: Model soldiers usually have to be put together and painted. That does not apply to the flat figures. They can usually be purchased unpainted but are ofcourse flat. Toy figures are often already painted and were originally toys. Now they are collectors' items and are also made for that purpose.


Es gibt viele Hersteller von allen Arten von Figuren. Wir beschränken uns auf dieser Website für die Hersteller von Modellfiguren, Flachfiguren und Spielzeug oder ‘Toyfigures’. Der Unterschied ist klar: ModeliFiguren mussen in der Regel zusammengefügt werden und bemalt. Die flache Figuren konnen meistens unbemalt gekauft werden, aber Sie sind flach. Spielzeugfiguren werden oft bemalt verkauftund. Die Figuren waren früher Spielzeug. Jetzt sind sie Sammlungsstücke und werden auch für diesen Zweck gemacht.


Il existe de nombreux fabricants de toutes sortes de figurines. Nous nous limitons dans ce site à des fabricants de figuines de modèle, figurnes plats et des figurines jouets ou ‘Toy-soldiers’.

La différence est claire: les figurines du modèle mettre ensemble et se peint mais sont toujours «ronde». Cela ne s'applique pas aux figures plats. Peuvent généralement être achetés non peinte mais ils sont si plat. Figurines jouets sont souvent peints et les étaient surtout là où il a été joué plus tôt. Maintenant, ils sont des objets de collection et sont également prévues pour cette fin.

Model Flats Toysoldiers Wargameminiatures