Herne 25 jaar - Modelfiguren

Nederlandse Stichting voor Modelfiguren

Ga naar de inhoud
Actueel 2018
In Herne 25 jaar plastic figurenbeurs

In 2018 is het 25 jaar geleden dat Peter Bergner startte met de plastic Figuren Beurs in Herne. Opzet was om de eerste beurs te houden in Keulen maar om financiële redenen werd uitgeweken naar Herne waar zaalhuur een stuk beter betaalbaar was. De eerste jaren, met een jaarlijkse beurs, in een zaal van een oud fabriekscomplex, tegenwoordig in het cultuurcentrum van Herne. Als snel werd ook besloten de beurs 2x per jaar te organiseren, in maart en december.
De eerste beurzen werden door ongeveer 150 mensen bezocht. Na enkele jaren waren het er ongeveer 500, een aantal dat tot op de dag van vandaag stabiel is gebleven. Dit ondanks de toename van verkoop via internet. Dit heeft niet zozeer het aantal bezoekers terug laten lopen alswel de prijs van figuren, zeker in de jaren 2000-2008, fors terug doen laten lopen.
Dit jaar dus een jubileum jaar. Tijdens de beurs van  Maart zullen er dan ook allerlei activiteiten worden georganiseerd als een tombola, tentoonstelling speciale diorama’s en dergelijke.
Geef je op voor onze nieuwsbrief
Terug naar de inhoud